Projects on Womens' Rights

PoWR is een projectorganisatie die projecten uitvoert op het gebied van vrouwenrechten.
PoWR doet onderzoek, maakt analyses en stelt adviezen op.
PoWR levert bijdragen aan onderzoeken van anderen.
PoWR schrijft brochures, artikelen en voorlichtingsmateriaal.
PoWR verzorgt lezingen, trainingen en workshops.
PoWR kan zorgen voor een facilitator of dagvoorzitter.
PoWR werkt zowel in het Nederlands als in het Engels.
PoWR werkt ook via Rights4Change,

Weten wat PoWR voor u kan betekenen? Neem contact op!

Inhoudelijke expertise

PoWR richt zich op het brede veld van emancipatie en recht, en heeft specifieke expertise opgebouwd op de volgende terreinen:

 • mensenrechten in de praktijk
 • VN-Vrouwenverdrag 
 • geweld tegen vrouwen
 • huiselijk geweld
 • seksueel geweld
 • eergerelateerd geweld
 • rechtspositie van slachtoffers
 • Margreet de Boer weer aan de slag als advocaat

  Met ingang van 2014 gaat Margreet de Boer van PoWR weer aan de slag als advocaat. Daarnaast blijft zij actief met PoWR.

  Lees verder >

 • Slachtoffers van Zedenzaken: de benadeelde partij?

  Op 26 maart 2014 vindt het LANGZS congres 'Slachtoffers van Zedenzaken, de benadeelde partij?' plaats. PoWR verzorgt op verzoek van LANGZS, het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers, de inhoudelijke invulling van dit congres.

  Lees verder >

 • Coalitie voor Inclusie

  PoWR is donateur van de Coalitie voor Inclusie

  Lees verder >

Tips

Links

Rights4Change, mensenrechten in de praktijk. Het meeste internationale werk van PoWR vindt plaats wordt binnen dit samenwerkingsverband

Stichting Zijweg, een organisatie die opkomt voor de belangen van vrouwen die te maken hebben met (ex)partnergeweld (huiselijk geweld en/of stalking), én hun kinderen.

Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, een platform van juristen met interesse voor vrouw en recht in Nederland.

PoWR, Projects on Women Rights    |    Vredenhofpad 13    |    1051 LK Amsterdam    |    Tel.: +31 (0)6 553 447 91    |    info@projectsonwomenrights.nl